Turisme de Barcelona

Condicions legals

* L'informem que la seva adreça electrònica, així com la resta de les dades de caràcter personal aportades, seran objecte de tractament automatitzat als nostres fitxers, amb la finalitat de gestionar l'agenda de contactes de la nostra empresa i, per poder informar-lo de les activitats i serveis organitzats pel consorci Turisme de Barcelona. Podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant notificació escrita amb còpia de DNI., a TURISME DE BARCELONA, Passatge de la Concepció, 7-9 08008 Barcelona o info@barcelonaturisme.cat on serà degudament atès, en les formes i en els terminis que marca la llei.